Internetové soutěže

Internetové soutěže jsou efektivním nástrojem k přilákání nových návštěvníků na vaše stránky.

Z našich zkušeností víme, že pravidelné vytváření soutěží pomáhá a vyplácí se jak internetovým obchodům, tak i obsahovým stránkám a webům nabízející služby.

Internetové soutěže také úzce souvisí s propagací na sociálních sítích (např. Facebook) nebo s E-mailovým marketingem (hromadné rozesílání newsletterů). Základním cílem soutěže je získání kontaktu na potenciálního zákazníka, kterému můžete poté zasílat obchodní nabídky (newsletter, Facebook Stránka).

Pro více informací můžete také navštívit E-mail marketing – rozesílání newsletterů a Sociální sítě.

Napište nám