Etický kodex

Dobrovolně jsme se rozhodli k sepsání a požívání tohoto Etického kodexu, jehož používání by mělo vést k vymýcení běžných nešvarů vyskytující se na webových stránkách a v reklamě obecně.

Etický kodex webových stránek i reklamy bude postupně rozšiřován a doplňován. Vítáme všechny vaše poznámky, komentáře a doplnění.

Tento text je šířen pod licencí Creative Commons BY-SA, tzn. může být libovolně šířen a doplňován.

Webové stránky

  • Webové stránky vždy musí být vytvořeny tak, aby nekladly žádné skupině lidí překážky s jejich používáním (nízký kontrast textu a barvy pozadí, přehnané animace, …). Obecně tedy, aby dodržovaly pravidla Přístupného webu.
  • Pozadí či jiná část „odkazu“ nesmí interagovat s myší dříve, než je možné hypertextového odkaz doopravdy stisknout.
  • Jednotlivé grafické rastrové prvky by měly být slučovány v maximální možné míře tak, aby se zabránilo nadměrné zátěži datových cest.
  • JavaScript a Kaskádové styly by měly být slučovány v maximální možné míře a umožňovat komprimované odesílání (pokud to uživatelův prohlížeč podporuje).
  • Systém musí vždy vracet správné HTTP statusy. Obzvláště (200, 301, 307, 404). Stránka / obsah nenalezen vždy vrací 404.

Reklama obecně

  • Reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru spotřebitele či využívala nedostatku jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti.
  • Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech.
  • Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr.
  • Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat.
  • Reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.

Pravidla Reklamy obecně jsou částečně převzaty od Rady pro reklamu.

Napište nám